وبگاه شخصی غلامحسين عبدالله زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
 برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین  كلانتري، خلیل.، عبدالله¬زاده، غلامحسین 1391 انتشارات فرهنگ صبا. تهران. 
 مقدمه‌اي بر توسعه پايدار كشاورزي  عربيون، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین.  1391 نشر قصار. تهران 
 بانك مجازي ايده  عربيون، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین. اميري، بهرام. رضا.  1391 نشر قصار. تهران 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار


  بازديد : 14341
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان